konferencja


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja rozwoju społeczno-gospodarczego wschodnich terenów Polski w XX wieku oraz określenie szans i zagrożeń regionu na początku XXI wieku.

 1. Przedstawienie wyników badań dotyczących kształtowania przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie.
 2. Poszukiwanie możliwych kierunków rozwoju gospodarczego wschodniego regionu Polski.
 3. Pogłębienie współpracy między przedstawicielami nauki, biznesu i polityki.
 4. Promocja Uczelni i Ziemi Łukowskiej.

OBSZARY TEMATYCZNE

 1. Aspekty społeczno-gospodarcze wyzwań cywilizacyjnych. 
 2. Współpraca regionów pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.
 3. Budowa społeczeństwa wiedzy a rozwój regionalny.
 4. Funkcjonowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw a rozwój regionu - sprzężenie zwrotne.
 5. Zarządzanie działalnością gospodarczą w regionie wschodnim.
 6. Innowacyjność w przedsiębiorstwach regionu.
 7. Rozwój systemu demokratycznego, parlamentaryzm, samorząd terytorialny.
 8. Tożsamość i świadomość narodowa a integracja europejska.
 9. Historia, współczesność i perspektywy rozwoju Ziemi Łukowskiej.

PLIKI DO POBRANIAWyższa Szkoła Biznesu i Administracji

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych

00-389 Warszawa,

ul. Smulikowskiego 6/8

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl