STUDIA LICENCJACKIE

(stacjonarne i niestacjonarne)

 

W roku akademickim 2017/18 rekrutacja na studia niestacjonarne trwa od 15 VII do 15 X 2017 r.

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu (do pobrania - doc)

2) świadectwo dojrzałości,

3) trzy zdjęcia o wym. 37 x 52 mm (na jasnym tle bez nakrycia głowy),

4) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSBiA, 

5) kserokopię dowodu osobistego,

6) kserokopię dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej i wpisowego.

 

 

 

 Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych

00-389 Warszawa,

ul. Smulikowskiego 6/8

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl