STUDIA LICENCJACKIE

(stacjonarne i niestacjonarne)

 

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w jęz. polskim i angielskim

trwa od 15 czerwca do 15 września. Studia odbywają się w Warszawie.

 

REKRUTACJA NA STUDIA WWSB W WARSZAWIE

 

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu (do pobrania - doc)

2) świadectwo dojrzałości,

3) trzy zdjęcia o wym. 37 x 52 mm (na jasnym tle bez nakrycia głowy),

4) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WWSB, 

5) kserokopię dowodu osobistego,

6) kserokopię dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej i wpisowego.

 

 

 

 

 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 690 890 760,  512 575 932
e-mail: dziekanat@wwsb.edu.pl