magisterskie rekrutacja


PROCEDURA REKRUTACJI (na studia II stopnia)

Zostań studentem Wydziału Pedagogicznego Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa. Wystarczy, że złożysz komplet dokumentów.

  • Formularz zgłoszeniowy;
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem;
  • 3 fotografie formatu 35 x 45 mm;
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • Dowód wpłaty wpisowego

http://wsp.edu.pl/wsp-2/specjalnosci/studia-magisterskieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 25 798 5401
e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych
21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6
tel. 25 798 5401
e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl