magisterskie rekrutacja


PROCEDURA REKRUTACJI (na studia II stopnia)

Zostań studentem Wydziału Pedagogicznego Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa. Wystarczy, że złożysz komplet dokumentów.

  • Formularz zgłoszeniowy;
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem;
  • 3 fotografie formatu 35 x 45 mm;
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • Dowód wpłaty wpisowego

http://wsp.edu.pl/wsp/specjalnosci/studia-magisterskieWyższa Szkoła Biznesu i Administracji

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych

00-389 Warszawa,

ul. Smulikowskiego 6/8

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl