rekrutacja - podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

(niestacjonarne)

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczynające się w sem. letnim (od lutego)
trwa od 15 października do 15 stycznia.

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe na ustalonym formularzu 

  (do pobrania - doc)

2) dyplom ukończenia studiów wyższych,

3) trzy zdjęcia o wym. 37 x 52 mm (na jasnym tle bez nakrycia głowy),

4) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WWSB,

5) kserokopię dowodu osobistego,

6) kserokopię dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej.

 

 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 690 890 760,  512 575 932
e-mail: dziekanat@wwsb.edu.pl