rekrutacja - podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

(niestacjonarne)

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczynające się w sem. letnim (od lutego)
trwa do 31 I 2018 roku.

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe na ustalonym formularzu 

  (do pobrania - doc)

2) dyplom ukończenia studiów wyższych,

3) trzy zdjęcia o wym. 37 x 52 mm (na jasnym tle bez nakrycia głowy),

4) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSBiA,

5) kserokopię dowodu osobistego,

6) kserokopię dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej.

 

 Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych

00-389 Warszawa,

ul. Smulikowskiego 6/8

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl