Terminy zjazdów

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO  2017 / 2018

 

STUDIA  NIESTACJONARNE

                                                               

Semestr  zimowy – terminy zjazdów

 

 


 

 

 

WRZESIEŃ

 

 

  29.IX.2017 - Senat

PAŹDZIERNIK

 21 – 22,

 28 – 29

 

 

LISTOPAD

04 – 05,

 18 – 19

 

 

GRUDZIEŃ

02 – 03,

 09 – 10

 

 

STYCZEŃ

13 – 14,

 20 – 21

 

 

 

Sesja egzaminacyjna:

1) główna

22.01 - 31.01.2018

2) poprawkowa

01.02 - 04.02.2018

 

Termin złożenia indeksów:   06.02.2018

 

Semestr  letni – terminy zjazdów

         

LUTY

10 – 11,

 17 – 18

 

 

MARZEC

03 – 04,

 10 – 11

 

16.III.2018 - Senat

KWIECIEŃ

07 – 08,

 14 – 15

 

 

MAJ

12 – 13,

 19 – 20

   

CZERWIEC

09 – 10,

 16 – 17

 

22.VI.2018 - Senat

 

Sesja egzaminacyjna:

 1) główna

18.06 - 25.06.2018

 

 2) poprawkowa

26.06 - 29.06.2018

 I Termin złożenia prac dyplomowych -> 15.VI.2018

 

 

EGZAMIN  DYPLOMOWY

I Termin złożenia indeksów:

29.06.2018

03 – 06.VII.2018

 

 

 

 3) poprawkowa II

21.08 - 24.08.2018

 

 

 

II Termin złożenia prac dyplomowych -> 10.VIII.2018

II Termin złożenia indeksów:

24.08.2018

EGZAMIN  DYPLOMOWY

   

23-24.VIII.2018

   

26.IX.2018 - Senat

 

 

 

 

 

 

 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 25 798 5401
e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych
21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6
tel. 25 798 5401
e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl