studia licencjackie

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO  2018 / 2019

w WWSB w Warszawie

STUDIA  NIESTACJONARNE

                                                               

Semestr  zimowy – terminy zjazdów

 

 


 

 

 

WRZESIEŃ

 

 

  26.IX.2018 - Senat

PAŹDZIERNIK

06 – 07

 20 – 21

 

 

LISTOPAD

03 – 04

 17 – 18

 

 

GRUDZIEŃ

01 – 02

15 – 16

 

 

STYCZEŃ

 

 19 – 20

 

 

LUTY

09 – 10      

 

Sesja egzaminacyjna:

1) główna

11.02 - 17.02.2019

2) poprawkowa

18.02 - 22.02.2019

 

Termin złożenia indeksów:   22.02.2019

 

Semestr  letni – terminy zjazdów

         

MARZEC

09 – 10

 23 – 24

 

29.III.2019 - Senat

KWIECIEŃ

06 – 07

 27 – 28

 

 

MAJ

04 – 05

 18 – 19

   

CZERWIEC

01 – 02

 15 – 16

 

28.VI.2019 - Senat

 

Sesja egzaminacyjna:

 1) główna

17.06 - 24.06.2019

 

 2) poprawkowa

25.06 - 30.06.2019

 I Termin złożenia prac dyplomowych -> 19.06.2019

 

 

EGZAMIN  DYPLOMOWY

I Termin złożenia indeksów:

01.07.2019

02 – 04.VII.2019

 

 

 

 3) poprawkowa II

02.09 - 13.09.2019

 

 

 

II Termin złożenia prac dyplomowych -> 26.08.2019

II Termin złożenia indeksów:

13.09.2019

EGZAMIN  DYPLOMOWY

   

24-25.IX.2019

   

27.IX.2019 - Senat

 

 

 

 

 

 

 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 690 890 760,  512 575 932
e-mail: dziekanat@wwsb.edu.pl