studia podyplomowe

Doradztwo Zawodowe

LUTY

-

22 - 23

25 - 26

MARZEC

04 - 05

18 - 19

25 - 26

KWIECIEŃ

08 - 09

- 29 - 30

MAJ

06 - 07

- 27 - 28

CZERWIEC

17 - 18

24 - 25

28
LIPIEC 01 - 02 08 - 09 12
egzamin końcowy

 

Zarządzanie w Oświacie - zajęcia uzupełniające

MAJ

13 - 14

- 27 - 28

CZERWIEC

17

24 - 25

-
LIPIEC 01 - 10
egzamin końcowy

 

 



Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 25 798 5401
e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych
21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6
tel. 25 798 5401
e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl