KURSY I SZKOLENIA

Instytut Umiejętności Stosowanych WWSB (dawniej WSBiA) prowadzi kursy w zakresie języków obcych, informatyki, rachunkowości, kadr i płac, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej. Kursy organizowane są w grupach 10 - 15 osobowych.


OFERTA:

 

RODZAJ KURSU

OPŁATA

(jednorazowa)

OPŁATA

(w ratach)

 JĘZYK OBCY:

 angielski, niemiecki, włoski, rosyjski

 Podstawowy lub średniozaawansowany - 60 godz.

900 zł

2 x 450 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 JĘZYK OBCY:

 angielski, niemiecki, włoski, rosyjski

 Zaawansowany - 60 godz.

 lub

 Specjalistyczny: w biznesie i administracji - 60 godz.

900 zł

2 x 450 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 INFORMATYKA:

 Excel w praktyce - 40 godz.

600 zł

2 x 300 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 INFORMATYKA:

 Projektowanie stron www - 80 godz.

1200 zł

2 x 600 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 KADRY I PŁACE:

 Małych, średnich i dużych przedsiębiorstw - 80 godz.

1200 zł

2 x 600 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 RACHUNKOWOŚĆ:

 Małych, średnich i dużych przedsiębiorstw - 80 godz.

1200 zł

2 x 600 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

 podstawowy - 80 godz.

1200 zł

2 x 600 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

 Analizy rynkowe i biznesplan - 80 godz.

1200 zł

2 x 600 zł

do 5.X, 5 XI

lub

do 5.II, 5.III

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

PKO BP S.A. Oddział 1 w Siedlcach

62 1020 4476 0000 8902 0213 4294

 

 

 

 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 690 890 760,  512 575 932
e-mail: dziekanat@wwsb.edu.pl