KURSY I SZKOLENIA

Instytut Umiejętności Stosowanych WSBiA prowadzi kursy w zakresie służby celnej, języków obcych, informatyki, rachunkowości, kadr i płac, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej. Kursy organizowane są w grupach 10 - 15 osobowych.


OFERTA:

 

RODZAJ KURSU

OPŁATA

(jednorazowa)

OPŁATA

(w ratach)

 JĘZYK OBCY:

 angielski, niemiecki, włoski, rosyjski

 Podstawowy lub średniozaawansowany - 60 godz.

900 zł

2 x 450 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 JĘZYK OBCY:

 angielski, niemiecki, włoski, rosyjski

 Zaawansowany - 60 godz.

 lub

 Specjalistyczny: w biznesie i administracji - 60 godz.

900 zł

2 x 450 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 INFORMATYKA:

 Excel w praktyce - 40 godz.

600 zł

2 x 300 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 INFORMATYKA:

 Projektowanie stron www - 80 godz.

1200 zł

2 x 600 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 KADRY I PŁACE:

 Małych, średnich i dużych przedsiębiorstw - 80 godz.

1200 zł

2 x 600 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 RACHUNKOWOŚĆ:

 Małych, średnich i dużych przedsiębiorstw - 80 godz.

1200 zł

2 x 600 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

 podstawowy - 80 godz.

1200 zł

2 x 600 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

 Analizy rynkowe i biznesplan - 80 godz.

1200 zł

2 x 600 zł

do 5.X, 5 XI

lub

do 5.II, 5.III

KOMPETENCJE SŁUŻBY CELNEJ

Organizacja Służby Celnej; Kontrola wykonywana przez Służbę Celną; Elementy pragmatyki i etyki funkcjonariuszy celnych;  Wybrane aspekty prawa celnego i podatkowego - 60 godz.

900 zł

2 x 450 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

PRAGMATYKA SŁUŻBY FUNKCJONARIUSZY CELNYCH

Organizacja Służby Celnej; Prawa i obowiązki funkcjonariuszy Służby Celnej; Pragmatyka zawodowa i etyczna funkcjonariuszy celnych; Zakres kontroli wykonywanej przez funkcjonariuszy Służby Celnej - 60 godz.

900 zł

2 x 450 zł

do 5.X, 5.XI

lub

do 5.II, 5.III

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji 

21-400 Łuków ul. Spółdzielcza 6

PKO BP S.A. Oddział 1 w Siedlcach

62 1020 4476 0000 8902 0213 4294

 

 

 

 Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych

00-389 Warszawa,

ul. Smulikowskiego 6/8

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl