OFERTA STUDIÓW LICENCJACKICH

Uczelnia zmieniła nazwę na Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu (WWSB) i siedzibę na miasto stołeczne Warszawa. Obecnie kształci studentów na kierunkach studiów zarządzanie, logistyka i proponuje wybór niżej wymienionych specjalności zawodowych:


INSTYTUT ZARZĄDZANIA I LOGISTYKI (IZIL)


Logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie
Zarządzanie transportem lądowymINSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I ADMINISTRACJI (IRIA)

Rachunkowość i zarządzanie finansami
Administracja samorządowa i gospodarczaPonadto, konsorcjum uczelni WWSB i WWSH kształci studentów także na kierunkach:

PEDAGOGIKA, DZIENNIKARSTWO, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA.

 

 

PROMOCJE  (obowiązują przez rok akademicki i nie są łączone)

10%  zniżki czesnego dla każdej osoby z rodziny studenta podejmującej studia w WWSB

50%  zniżki czesnego za drugi kierunek studiów w WWSB

 

OPŁATY  (obowiązujące w roku akademickim 2018 / 2019)

Wpisowe (płatne jednorazowo)  -  400 zł

UWAGA - po upływie terminu opłaty jednorazowej studenta obowiązuje tryb opłat miesięcznych

TYTUŁ PŁATNOŚCI

OPŁATA ZA SEMESTR

JEDNORAZOWO

KWOTA  I  TERMINY

RATY MIESIĘCZNE

KWOTA  I  TERMINY

czesne za semestry I - II

1900

do 30.IX
do 31.I

390 zł

do 15 dnia każdego miesiąca
począwszy od 15 IX

 czesne za semestry III - IV

2100

do 30.IX
do 31.I

430 zł

do 15 dnia każdego miesiąca
począwszy od 15 IX

 czesne za semestry V - VI

2300

do 30.IX
do 31.I

470 zł

do 15 dnia każdego miesiąca
począwszy od 15 IX

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

PKO BP S.A. Oddział 1 w Siedlcach

62 1020 4476 0000 8902 0213 4294

 

 

 

 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 690 890 760,  512 575 932
e-mail: dziekanat@wwsb.edu.pl