OFERTA STUDIÓW LICENCJACKICH

Uczelnia kształci studentów na kierunkach studiów: zarządzanie, logistyka w ramach których proponuje wybór niżej wymienionych specjalności zawodowych:


INSTYTUT ZARZĄDZANIA I LOGISTYKI (IZIL)


Logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie
Zarządzanie transportem lądowymINSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I ADMINISTRACJI (IRIA)

Rachunkowość i zarządzanie finansami
Administracja samorządowa i gospodarczaOPŁATY (obowiązujące w roku 2017 / 2018)

Opłata  rejestracyjna (jednorazowo)  -  85 zł

Wpisowe (jednorazowo)  -  315 zł

 

PROMOCJE : (obowiązują rok akademicki i nie są łączone)

10%  zniżki czesnego dla każdej osoby z rodziny studenta podejmującej studia w WWSB

50%  zniżki czesnego za drugi kierunek studiów w WWSB

TYTUŁ PŁATNOŚCI

(semestr zimowy)

JEDNORAZOWO

TERMINY

RATY MIESIĘCZNE

TERMINY

 czesne za semestr I

2000

do 15.X

5 x 440 zł

do 15.IX, 15.X, 15.XI, 15.XII, 05.I

czesne za semestr II

2200

do 15.II

5 x 480 zł

do 15.II, 15.III, 15.IV, 15.V, 05.VI

 czesne za semestry III - VI

2400

do 30.X
do 15.II

5 x 520 zł

do 15.IX, 15.X, 15.XI, 15.XII, 05.I
do 15.II, 15.III, 15.IV, 15.V, 05.VI

 

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

PKO BP S.A. Oddział 1 w Siedlcach

62 1020 4476 0000 8902 0213 4294

 

 

 

 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 25 798 5401
e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych
21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6
tel. 25 798 5401
e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl