Magisterskie

 

Absolwenci WWSB podejmują studia II stopnia (magisteskie) w dowolnie wybranej uczelni. WWSB współpracuje z
Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną (w zakresie specjalności: Zarządzanie personelem; Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe),

http://wsp.edu.pl/wsp/specjalnosci/studia-magisterskie

 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 25 798 5401
e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych
21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6
tel. 25 798 5401
e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl