STUDIA PODYPLOMOWE

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Instytut Umiejętności Stosowanych WWSB (dawniej WSBiA)
 


STUDIA PODYPLOMOWE
( 2  semestralne )

 
Logistyka i Magazynowanie
Logistyka i Prawo Celne
Zarządzanie Transportem i Spedycją

Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Informatyka w Zarządzaniu
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowia

Administracja Publiczna
Rachunkowość i Finanse
Ubezpieczenia i Zarządzanie Ryzykiem
Pragmatyka Słuźby Celnej
Samorząd Terytorialny i Rozwoj Regionu

STUDIA PODYPLOMOWE - DLA NAUCZYCIELI
(zależnie od kierunku  2 sem.  lub  3 sem.)

 
Zarządzanie w Oświacie
Doradztwo Zawodowe
Przedsiębiorczość
Informatyka i technologia informacyjna
Przygotowanie Pedagogiczne


OPŁATY:

Opłata rejestracyjna  -  85 zł


PROMOCJE : (obowiązują przez semestr, nie są łączone, nie dotyczą studiów uzupełniających)

10% zniżki czesnego dla absolwentów WWSB

10% zniżki czesnego dla każdej osoby z rodziny studenta WWSB

50% zniżki czesnego za drugi i kolejny kierunek studiów podyplomowych w WWSB

TYTUŁ PŁATNOŚCI

JEDNORAZOWO

(za semestr)

TERMIN

W RATACH

TERMINY

 czesne za semestr

(studia 2 semestralne)

1200 zł

sem. 1 - do 15 II
sem. 2 - do 15 IX

2 x 600 zł

do 15 II, 15III
do 15 IX, 15 X

 czesne za semestr

(studia 2 semestralne - dla nauczycieli)
Realizowane przez 8 mies. (II-IX)

1200 zł

sem. 1 - do 15 II
sem. 2 - do 15 V

2 x 600 zł

do 15 II, 15III
do 15 V, 15 VI

 czesne za semestr

(studia 3 semestralne - dla nauczycieli) Realizowane przez 12 mies. (II-I)

1000 zł

sem. 1 - do 15 II
sem. 2 - do 15 V
sem. 3 - do 15 IX

2 x 500 zł

do 15 II, 15III
do 15 V, 15 VI
do 15 IX, 15 X

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

PKO BP S.A. Oddział 1 w Siedlcach

62 1020 4476 0000 8902 0213 4294

 

 

 

 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 690 890 760,  512 575 932
e-mail: dziekanat@wwsb.edu.pl