akty prawne

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

                Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu  (dawniej WSBiA) jest uczelnią działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), wpisaną w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, w części dotyczącej uczelni z liczbą porządkową 212. Nadzór nad uczelnią sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

AKTY PRAWNE

 

 

STATUT UCZELNI

  REGULAMIN STUDIÓW
  UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG EDUKACYJNYCH    

 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 690 890 760,  512 575 932
e-mail: dziekanat@wwsb.edu.pl