akty prawne

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

                Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie  jest uczelnią działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), wpisaną w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, w części dotyczącej uczelni z liczbą porządkową 212. Nadzór nad uczelnią sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

AKTY PRAWNE

 

 

STATUT UCZELNI

  REGULAMIN STUDIÓW
  UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG EDUKACYJNYCH    

 Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych

00-389 Warszawa,

ul. Smulikowskiego 6/8

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl