Biblioteka WWSB

 

Godziny pracy Biblioteki

w dni powszednie:

 

Wtorek
23 V, 20 VI

 godz.
 9.00 - 16.00

Piątek
27 I, 3 II, 17 III,
7 IV, 28 IV, 5 V
 godz.
 9.00 - 16.00

w zjazdy:

Sobota / Niedziela
 9.00 - 16.00

biblioteka@wsbia.edu.pl

Biblioteka WWSB posiada ponad 5000 książek - podręczników akademickich z zakresu przedmiotów
wykładanych w ramach kierunków studiów Zarządzanie, Logistyka, Politologia.
W bibliotece uczelnianej funkcjonuje czytelnia wyposażona w sieć stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu.
 


E-KATALOG BIBLIOTEKI WWSB

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 690 890 760,  512 575 932
e-mail: dziekanat@wwsb.edu.pl