Biblioteka WSBIA

 

Godziny pracy Biblioteki

w dni powszednie:

 

Wtorek
23 V, 20 VI

 godz.
 9.00 - 16.00

Piątek
27 I, 3 II, 17 III,
7 IV, 28 IV, 5 V
 godz.
 9.00 - 16.00

w zjazdy:

Sobota / Niedziela
 9.00 - 16.00

biblioteka@wsbia.edu.pl

Biblioteka WSBiA posiada ponad 5000 książek - podręczników akademickich z zakresu przedmiotów
wykładanych w ramach kierunków studiów Zarządzanie, Logistyka, Politologia.
W bibliotece uczelnianej funkcjonuje czytelnia wyposażona w sieć stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu.
 


E-KATALOG BIBLIOTEKI WSBIA

Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 25 798 5401

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl

 

Instytut Umiejętności Stosowanych

00-389 Warszawa,

ul. Smulikowskiego 6/8

e-mail: dziekanat@wsbia.edu.pl