wydarzenia z życia uczelni

 

12.10.2018 - pięćdziesiąte (jubileuszowe) posiedzenie Senatu Uczelni
   
06.07.2018 - wypromowanie piętnastego rocznika absolwentów na kierunku studiów zarządzanie
   
15.06.2018 - wypromowanie pierwszego rocznika absolwentów studiów podyplomowych Master of Business Administration
   
03.01.2018 - zmiana nazwy uczelni na Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu (WWSB) oraz zmiana siedziby uczelni na miasto stołeczne Warszawa
   
10.11.2017 - podpisanie umowy o współpracy z Haybusak University of Yerevan
   
01.10.2017 - uruchomienie na kierunku zarządzanie studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim
   
14.03.2017 - XLV (czterdzieste piąte) posiedzenie Senatu WSBiA
   
02.03.2017 - utworzenie konsorcjum WSBiA z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną
   
01.10.2016 - przeniesienie Uczelni do nowej siedziby w Łukowie przy ul. Spółdzielczej 6
   
02.08.2016 - Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie ukończyła 15 lat funkcjonowania (2001-2016)
   
08.04.2016 - udział w V Targach Pracy i Edukacji
   
26.06.2015 - XL (czterdzieste) posiedzenie Senatu WSBiA
   
09.04.2015 - uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie” prowadzonym przez Wydział Zarządzania WSBiA w Łukowie - przyznano ocenę pozytywną (na maksymalny możliwy okres 6 lat)
   
14.10.2014 - publikacja dziesiątego (jubileuszowego) numeru Rocznika przez Wydawnictwo WSBiA
   
31.03.2014 - podpisanie umowy o współpracy WSBiA w Łukowie z Berdjańskim Uniwersytetem Zarządzania i Biznesu
   
27.09.2013 - XXXV posiedzenie Senatu WSBiA
   
31.08.2013 - wypromowanie dziesiątego rocznika absolwentów na kierunku studiów zarządzanie
   
19.08.2013 - publikacja dziewiątego numeru Rocznika przez Wydawnictwo WSBiA
   
31.05.2012 - publikacja ósmego numeru Rocznika przez Wydawnictwo WSBiA
   
01.02.2012 - utworzenie przez uczelnię  COLLEGIUM - Akademickiego Studium Policealnego (poszerzenie oferty edukacyjnej WSBiA oraz nawiązanie do tradycji funkcjonującego w latach 1994-2004 Policealnego Studium Biznesu)
   
30.11.2011 - organizacja V Olimpiady Wiedzy Społeczno - Ekonomicznej
   
07.10.2011 - XXX posiedzenie Senatu WSBiA
   
02.08.2011 - Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie ukończyła 10 lat funkcjonowania (2001-2011)
   
15.06.2011 - podpisanie porozumienia o współpracy WSBiA w Łukowie z Collegium Mazovia - Innowacyjną Szkołą Wyższą w Siedlcach
   
31.05.2011 - organizacja IV Konferencji naukowej p.n. Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagrożenia
   
30.04.2011 - publikacja siódmego numeru Rocznika przez Wydawnictwo WSBiA
   
25.02.2011 - rozpoczęcie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku
   
29.11.2010 - organizacja IV Olimpiady Wiedzy Społeczno - Ekonomicznej
   
24.10.2010 - uroczysta inauguracja X roku akademickiego w WSBiA
   
09.10.2010 - I Zjazd Absolwentów WSBiA
   
01.10.2010 - utworzenie w strukturze uczelni Instytutu Umiejętności Stosowanych
   
28.05.2010 - organizacja III Konferencji naukowej p.n. Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagrożenia
   
10.05.2010 - decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadająca Wydziałowi Zarządzania WSBiA uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku logistyka

30.04.2010 -

publikacja szóstego numeru Rocznika przez Wydawnictwo WSBiA

02.12.2009 -

organizacja III Olimpiady Wiedzy Społeczno – Ekonomicznej

30.11.2009 -

publikacja piątego numeru Rocznika przez Wydawnictwo WSBiA

02.09.2009 -

uchwała Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie” prowadzonym przez Wydział Zarządzania WSBiA w Łukowie - przyznano ocenę pozytywną (na maksymalny możliwy okres 6 lat)

01.07.2009 -

podpisanie umowy o współpracy WSBiA w Łukowie z Politechniką Lubelską

14.04.2009 -

decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadająca Wydziałowi Zarządzania WSBiA uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku socjologia

20.02.2009 -

XXV posiedzenie Senatu WSBiA

25.11.2008 -

organizacja II Olimpiady Wiedzy Społeczno - Ekonomicznej

01.09.2008 -

utworzenie w uczelni Zakładu Bezpieczeństwa

31.08.2008 -

wypromowanie piątego rocznika absolwentów kierunku zarządzanie

 

19.06.2008 -

decyzja MNiSW zatwierdzająca nowy Regulamin Studiów WSBiA w Łukowie

30-31.05.08 -

organizacja II Konferencji naukowej p.n. Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagrożenia

30.03.2008 -

publikacja czwartego numeru Rocznika przez Wydawnictwo WSBiA

26.11.2007 -

organizacja I Olimpiady Wiedzy Społeczno - Ekonomicznej

24.09.2007 -

decyzja MNiSW zatwierdzająca "trzeci" statut WSBiA w Łukowie

28.06.2007 -

uchwała Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie” prowadzonym przez Wydział Zarządzania WSBiA w Łukowie - przyznano ocenę pozytywną

25-26.05.07 -

organizacja I Konferencji naukowej p.n. Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagrożenia

30.04.2007 -

publikacja trzeciego numeru Rocznika przez Wydawnictwo WSBiA

23.02.2007 -

XX posiedzenie Senatu WSBiA

01.09.2006 -

utworzenie w uczelni  Zakładu Logistyki

02.08.2006 -

Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie ukończyła 5 lat funkcjonowania (2001-2006)

 

31.05.2006 -

decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadająca Wydziałowi Zarządzania WSBiA uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku politologia

15.03.2006 -

publikacja drugiego numeru Rocznika przez Wydawnictwo WSBiA

17.11.2005 -

podpisanie porozumienia o współpracy WSBiA w Łukowie z Akademią Podlaską w Siedlcach

01.09.2005 -

utworzenie w uczelni Zakładu Podstaw Zarządzania oraz Studium Języków Obcych

31.03.2005 -

publikacja pierwszego numeru Roczników przez Wydawnictwo WSBiA

15.02.2005 -

XV posiedzenie Senatu WSBiA

31.08.2004 -

wypromowanie pierwszego rocznika absolwentów kierunku zarządzanie

23.04.2004 -

wyróżnienie WSBiA w Łukowie przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Medalem Europejskim VIII edycji – za wysoką jakość usług edukacyjnych

12.12.2003 -

utworzenie w uczelni Zakładu Informatyki Stosowanej

15.09.2003 -

X posiedzenie Senatu WSBiA

07.03.2003 -

utworzenie w uczelni Zakładu Administracji Publicznej

21.08.2002 -

zatwierdzenie drugiego statutu WSBiA w Łukowie przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

28.08.2001 -

utworzenie w uczelni Wydziału Zarządzania, Zakładu Finansów oraz Wydawnictwa WSBiA

02.08.2001 -

decyzja Ministra Edukacji Narodowej o wpisaniu WSBiA  w Łukowie do rejestru  niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 73 oraz zatwierdzenie pierwszego (rocznego) statutu uczelni (oficjalna data utworzenia uczelni)

18.06.2001 -

podpisanie aktu założycielskiego o utworzeniu niepaństwowej uczelni zawodowej p.n. "Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji" z siedzibą w Łukowie

31.05.2001 -

decyzja Ministra Edukacji Narodowej o udzieleniu  zezwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej p.n. Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie.

 

 

 

 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 690 890 760,  512 575 932
e-mail: dziekanat@wwsb.edu.pl